Addrese
Ilzenes iela 2, Rīga
Tālrunis
+371 20136636
Epasts
info@verex.eu

CMR konvencijas

Starptautiskajos autopārvadājumos izmanto īpaša veida pavadzīmi – CMR.CMR pavadzīmes pamatā ir Konvencija par starptautisko kravu pārvadājumu līgumu (CMR), kurā ir ietverti vispārīgi dati par pavadzīmes veidu, saturu un aizpildīšanas noteikumiem.
CMR konvencijā noteikts, ka kravu autopārvadājumu līgums ir jāapliecina ar pavadzīmi (CMR).CMR pavadzīmi izsniedz trīs eksemplāros: pirmo eksemplāru izsniedz nosūtītājam, otro eksemplāru pievieno kravai, bet trešo eksemplāru patur pārvadātājs. Pavadzīme nav ne apgrozāms, ne arī īpašumtiesību dokuments.
Funkcionāli CMR pavadzīme ir apliecinošs dokuments, kas apliecina, ka ir noslēgts līgums par starptautiskajiem kravu autopārvadājumiem. Tas apliecina, ka krava tās pieņemšanas brīdī bija pienācīgā stāvoklī, pilnā iepakojumā, marķējums un vietu skaits atbilst pavadzīmē norādītajam.
CMR paraugs:

2023. gada 7. jūlijā VEREX parakstīja sadarbības līgumu Nr. SKV-L-2023/343 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansētā projekta “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros.